Algemene voorwaarden

In onderstaand pdf-file kunt u de Algemene Voorwaarden van ADL Personenvervoer vinden. In deze voorwaarden vindt u o.a. verdere informatie over aansprakelijkheden, verzekeringen en de klachtenregeling die wij hanteren. De Algemene Voorwaarden van ADL Personenvervoer komen overeen met de landelijke Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer, d.d. 2006

Gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 22 juni 2006, aktenummer 50/2006, ter vervanging en opvolging van de eerder door Koninklijk Nederlands Vervoer gedeponeerde Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer d.d. 20 maart 2003, aktenummer 31/2003.